Iacono, Antonella. 2013. “ From Information to Knowledge”. JLIS.It 4 (2):85-107. https://doi.org/10.4403/jlis.it-8903.