[1]
Bargioni, S. 2020. From Authority Enrichment to AuthorityBox. Applying RDA in a Koha environment. JLIS.it. 11, 1 (Jan. 2020), 175–189. DOI:https://doi.org/10.4403/jlis.it-12595.